Soru ve Cevaplarla İslam ve Abdest / Teyemmüm soruları Forumundan Abdestin çeşitleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Abdestin çeşitleri

  Reklam
  ABDESTİN ÇEŞİTLERİ

  1-Farz Olan Abdest

  Namaz kılmak, Kur`ân-ı Kerim`e el sürmek ve tilâvet secdesi yapmak için abdest almak farzdır. Cünüp veya abdestsiz olan kimsenin Kur`ân-ı Kerim`i eline almasının helâl olamayacağı hususunda Islâm bilginleri arasında ittifak vardır.

  2-Vâcip Olan Abdest

  Kâbe-i Muazzama`yı tavaf* etmek için abdest almak vaciptir. Bir kimsenin Kâbe`yi abdestsiz tavaf etmesi vacibi terk ettiğinden dolayı sorumlu olmakla beraber yaptığı bu tavaf câiz ve geçerlidir. Ancak bu hususta Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

  "Tavaf, namaz gibidir. Fakat tavaf sırasında konuşmak câizdir. Tavafta konuşan kimse hayırlı söz söylesin." (Tirmîzî, Hacc, 112; Nesâî, Menasik, 126) .

  Farz olan tavaf abdestsiz olarak yapıldığı takdirde bir küçükbaş hayvan kurban etmek gerekir. Cünüb olan kimsenin ise böyle bir farz tavafı yapması hâlinde bir büyükbaş hayvan kurban etmesi lâzımdır. Ancak bu farz tavaf, abdest alınarak yeniden yapılırsa böyle bir kurbana gerek kalmaz. Fakat farz günler dışında tekrar yapılması hâlinde geciktirilmiş olduğundan dolayı kurban kesmek gerekmektedir .

  Yapılması vacipolan vedâ tavafını abdestsiz olarak yapan kimse bir miktar sadaka vermelidir. Fakat vacip olan tavafı cünüb olarak yapanın bir küçükbaş hayvan kurban etmesi lâzımdır.

  3-Mendup Olan Abdest

  Uykudan önce veya uykudan kalktıktan sonra, cenâze yıkamak, cenâze taşımak, cenâzeyi yıkadıktan sonra, cinsel temastan önce, ezberden Kur`ân okumak, hadîs okumak, Cenâb-ı Allah`ı ta`zim veya tesbih etmek için veya kızgınlık sırasında kızgınlığını gidermek gayesiyle abdest almak ve sürekli abdestli olmak niyetiyle abdest almak menduptur.


  İslam Fıkhı Ansiklopedisi  Paylaş
  Abdestin çeşitleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Abdest üç kısma ayrılmaktadır. Bunlar farz olan abdest, vacip olan abdest ve mendup olan abdest olarak üç ayrı neden için alınmaktadır.abdest kaça ayrılır