Dualar / Yakarışlar ve Dua Nedir? Duanın Önemi Forumundan Sünnetten dua örnekleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sünnetten dua örnekleri

  Reklam
  Ebu Hureyre’nin (r.a.) haber verdiğine göre:

  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Aziz ve Celil Allah şöyle buyurur: Ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum beni anarken ben muhakkak onunla beraber bulunurum. Eğer o beni gönlünde gizlice zikrederse, ben de onu gönlümde zikrederim. Eğer o beni bir cemaat içinde zikrederse, ben de onu o cemaatten daha hayırlı bir cemaat içinde zikrederim. Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. o bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım.”
  Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4832


  Ebu Hureyre’nin (r.a.) rivayet ettiğine göre:

  Hz. Peygamber (a.s.): “Allah’ın kendine has doksan dokuz ismi vardır. Her kim bunları ezberlerse Cennete girer. Şüphesiz Allah tektir, teki sever” buyurmuştur.
  Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4835

  Enes b. Malik (r.a.)
  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz dua ettiği zaman azimli ve kararlı olsun. Ve sakın: Allahım, dilersen bana ver! demesin. Çünkü Allah’ı zorlayacak (hiç bir kuvvet) yoktur” demiştir.
  Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4837
  Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre:
  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Biriniz dua ettiği zaman sakın: Allahım, dilersen beni affet demesin. Kesin, kararlı ve azimli istesin, rağbeti büyültsün. Çünkü Allah’a, vereceği hiçbir şey büyük gelmez.”
  Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4838

  Enes b. Malik (r.a.)
  Allah Resulü’nün (a.s.) şöyle buyurduğunu söylemiştir:“Sizden biriniz başına gelen herhangi bir zarardan dolayı sakın ölümü temenni etmesin. Mutlaka isteyecekse: Allahım, yaşamak benim için hayırlı ise beni yaşat. Benim için ölmek hayırlı ise beni öldür! desin.”
  Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4840

  Habbab (r.a.) rivayetinde Kays b. Ebu Hazım şöyle dedi:
  Habbab’ın (r.a.) yanına hasta ziyareti için girmiştik. Karnına yedi dağlama yapılmıştı. Habbab hastalığının şiddetli ızdırabını ifade ederek: Eğer Allah Resulü bizim ölümü istememizi yasaklamış olmasaydı muhakkak ölümü isterdim, dedi.
  Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4842

  Ebu Hureyre’nin (r.a.) naklettiğine göre:
  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: “Sizden hiç biriniz ölümü temenni etmesin ve ölüm kendisine gelmeden evvel ölümü dilemesin. Çünkü biriniz öldüğü zaman ameli kesilir. Ve muhakkak ki ömür, Müminin ancak hayrını artırır.”
  Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4843

  Ubade b. Samit’ten rivayet edildiğine göre:
  Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah’a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Her kim de Allah’a kavuşmayı istemezse, Allah da ona kavuşmayı istemez.”
  Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4844
  alıntı.


  Paylaş
  Sünnetten dua örnekleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz Allah'tan yardım dilerken sadece isteklerini peşi sıra sıralamazdı. Allah'ın büyüklüğünü birliğini överek onun isimlerini kullanarak duasını güzelleştirirdi.sünnetten 10 dua örnekleri kisa kısa,  sunnetten dua örnekleri