Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Sabah Namazından Sonra Okunacak Duâ Ayetleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sabah Namazından Sonra Okunacak Duâ Ayetleri

  Reklam
  Sabah Namazından Sonra Okunacak Duâ Ayetleri


  "Kim sabahleyin üç def'a
  diyerek Sûre-i Haşr'ın sonundan üç âyet okursa Allah Teâlâ onun için yetmiş bin melek vazifelendirir, akşama kadar ona duâ ederler, o gün ölürse şehîd olarak ölür, akşamleyin bunu yapan da aynı derecededir." (12)
  "Sabaha çıkınca bin def'a: diyen kimse nefsini Allah'dan satın almıştır." (13)

  Sabah namazını kıldıktan sonra kalkarken yedi defa:

  "Allah'a sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir hîle yapmak ne hîleye uğramış olmak fâide vermez. Ne Al-lah'dan kurtulacak yer ne de O'ndan sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak O'na dayanıp iltica etmektedir" derse yetmiş türlü belâ ondan def olur." (14)  (12) Tirmizî'den Tuhfetû'z-Zâkirîn, 77.
  (13) bk. Buharî, Tevhîd, 58.
  (14) Râmûzû'l-ehadîs.  Paylaş
  Sabah Namazından Sonra Okunacak Duâ Ayetleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sabah namazı diğer namazlardan daha çok nefse ağır geldiği için sevabı büyüktür. Sabah namazı kılındıktan sonra edilen dualar hükmü de büyük olmaktadır.