Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Dostlukla alakalı Güzel Hadisler Paylaşırmısınız Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Dostlukla alakalı Güzel Hadisler Paylaşırmısınız

  Reklam
  Lütfen
  Dostlukla alakalı Güzel Hadisler Paylaşırmısınız


  Paylaş
  Dostlukla alakalı Güzel Hadisler Paylaşırmısınız Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yaratılışımızın gereği olan dostluk,Rabbimiz’in de Emridir..

  Allah için birbirlerini seven dostların Ahiret alemleri öyle Nur,Huzur,ve mutluluk dolu olacak ki,bunu ancak Efendimiz (s.a.v) Anlatabilir..

  “Kıyamet gününde,Arşı-i Ala’nın etrafına,kürsüler konacak..o kürsülere oturanların yüzleri,ayın ondördü gibi parlayacak.Diğer insanlar korku ve endise içinde çalkalanırken,Onlarda korku ve endişe olmayacak..Nebiler ve Şehitlerden olmadıkları halde,bütün iman ehli onlara imrenecek..Kürsüleri Nur,elbiseleri Nur,vücutları Nur..Yüzlerinin ışığından ay ve güneş olmadığı halde,Mahser yeri Pırıl-pırıl olmuş.

  Ya Rabbi,bunlar kimlerdir.? “diye soracak Mahşer halkı..Onlar öyle kimseler ki,ayrı-ayrı memleketlerden uzak Şehirlerden Allah için bir araya gelip toplanırlar,sevişirler, Ve Allah’a zikrederler..Onlar ne birbirlerine haset ederler,ne buğuz ederler,ne kin Beslerler.. Allah’ın sevgisinde yok olmuşlardır ..İşte onlar,o kürsülerde oturanlar,Allah için birbirlerini sevenlerdır..”"

  Allah için birbirlerini sevenlere selam olsun.selam olsun 3. 3
  Mümin kendisiyle dostluk kurulabilen insandır.kimseyle dostluk kurmayan ve kendisiylede dostluk kurulamayan insanda hayır yoktur.(HM 9187,İBN HANBEL,11.400).........
  Kişi dostunun dini üzeredir.öyleyse herbiriniz kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin.(ebu davud,4833)........
  Bir atlı bir şeytandır,iki atlı iki şeytandır,üç atlı bir gruptur.(mutavva,ist'zan,tirmizi,ebu davud,cihad)......... 4. 4
  Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır. 5. 5
  İbnu Ömer (R.a) anlatıyor: "Resülullah (S.a.v) buyurdular ki: "İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı."


  Buhârî, Cihâd 135; Tirmizî, Cihâd 4, (1673).


  Said İbnu'l- Müseyyeb (rahimehullah) anlatıyor: "Resülullah (S.a.v) buyurdular ki: "Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez."


  Muvatta, İsti'zân 36, (2, 978).


  Amr İbnu Şuayb an ebîhî an ceddihi (R.a) tarikinden naklediyor: "Resülullah (S.a.v) buyurdular ki: "Bir atlı bir şeytandır, iki atlı iki şeytandır, üç atlı bir gruptur."


  Muvatta, İsti'zân 25, (2, 978); Ebü Dâvud, Cihad 86, (2607); Tirmizî, Cihâd 4, (1674).


  Ebü Hüreyre (R.a) anlatıyor: "Resülullah (S.a.v) buyurdular ki: "Bir sefere üç kişi beraber çıkınca birini emîr (başkan) yapsınlar."


  Ebü Dâvud, Cihâd 87, (2609).

  ARKADAŞA YARDIM


  Ebü Saîd (R.a) anlatıyor: "Resülullah (S.a.v) buyurdular ki: "Kimin yanında fazla hayvan varsa, onu hayvanı olmayana versin. Kimin de fazla azığı varsa onu azığı olmayana versin."
  Resülullah, bazı mal çeşitlerini bu suretle saymaya devam etti. Öyle ki, bizden hiç kimsenin (yol sırasında) herhangi bir fazlalıkta hakkı olmadığı düşünvesine vardık."


  Müslim, Lukata 18, (1728); Ebü Dâvud, Zekât 32, (1663).


  Hz.Câbir (R.a) anlatıyor: "Resülullah (S.a.v) gazveye çıkmak arzu etti ve: "Ey Muhâcir ve Ensâr topIuluğu! Kardeşlerinizden öyleleri var ki ne malları var ne de aşîretleri. Herbiriniz, iki veya üç kişiyi yanına alsın" dedi."
  (Hz. Câbir devamla der ki): "Bu tamim üzerine ben iki veya üç kişiyi yanıma aldım. (Yol boyu) devemde, diğerlerinin sırası gibi benim de bir (binme) sıram vardı."


  Yine Hz. Câbir (R.a) anlatıyor: "Resülullah (S.a.v) yürüme sırasında geride kalır, (kafileye kavuşturmak için) zayıf hayvanı sürer, üzerindekini terkisine alır ve onlara dua ederdi."


  Ebü Dâvud, Cihâd 103, (2639).dostlukla alaklı hadisler,  Dostlukla alakalı hadisler