Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Haram, helâli haram etmez.” anlamında bir hadis var mıdır, manası nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Haram, helâli haram etmez.” anlamında bir hadis var mıdır, manası nedir?

  Reklam
  Haram, helâli haram etmez.” anlamında bir hadis var mıdır, manası nedir?


  Paylaş
  Haram, helâli haram etmez.” anlamında bir hadis var mıdır, manası nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Değerli kardeşimiz;  Haram, helâli haram etmez anlamında bir hadis rivayeti vardır (İbn Mace, Nikah, 63) Zevâid isimli eserde, bu rivayein zayıf olduğu bildirilmiştir
  Zevâid türünden olan bu hadis ile kastedilen mânânın ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir Bu hadisi şerh eden Sindi şöyle açıklamıştır:
  “Bundan maksat şu olabilir: Bir erkek bir kadınla zina ederse ve bu haramı işlerse, bundan dolayı bu kadın o erkeğe haram olmaz Yâni bu suçtan sonra erkek bu kadınla evlenebilir Kadın onun helâli olabilir"
  Hadisten kastedilen bir mana da şu olabilir: Bir erkek bir kadınla zina, ederse, bu gayri meşru birleşme, nikâh ile olan birleşmeye benzemez Yâni bir adam bir kadınla evlendiği zaman kadının usul ve furuu, adama haram olur Adam kadını boşasa bile, onun usul ve furuu ile evlenemez Örneğin adam; kayın anası, kayın nenesi, üvey kızı ve üvey torunu ile evlenemez Fakat zina ile birleşme nikâhla birleşme gibi değildir Meselâ bir adam bir kadınla zina ederse, bundan sonra aynı kadının usul ve furuu ile evlenebilir Yâni aynı kadının anası ile veya nenesi evlenebilir, şeklinde yorum yapılabilir, demiştir
  Sindi'nin ikinci yorumu Malik'in meşhur olan görüşüne ve Şafii ile Ebû Sevr'in görüşlerine uygundur Çünkü bunlara göre zina ile olan birleşme, nikâh ile birleşme gibi değildir Kişi zina ettiği kadının anası veya kızı ile evlenebilir
  Sahâbiler ile tabiilerin cumhuru, Hanefiler, Süfyan-ı Sevri, Evzâi ve Ahmed'e göre gayri meşru birleşme de nikâh hükmündedir Yâni bir adam bir kadınla zina ederse, artık onun anası, nenesi gibi usulü ve kadının kızı gibi furûu ile evlenemez (bk Kütüb-i Sitte, no: 6624; Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları: 5/519-520)


  Selam ve dua ile
  Sorularla İslamiyet